ΛOΓIKH KAI AΠOΛAYΣH 
Jean-Pierre Changeux 

H επιστήμη δεν ταυτίζεται με τη λογική, ούτε η τέχνη με 
την απόλαυση - όμως, δεν υπάρχει επιστήμη χωρίς απόλαυση, 
ούτε τέχνη χωρίς λογική.
 
Tι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο του καλλιτέχνη κατά τη στιγμή 
της δημιουργίας; 

Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που ελέγχουν την εγκεφαλική
δραστηριότητα κατά την παρατήρηση ενός ζωγραφικού πίνακα 
και από πού πηγάζει η παράξενη όσοκαι έντονη συγκίνηση, 
καθώς και η αισθητική απόλαυση; 

Mε ποιον τρόπο παρεμβαίνουν, κατά την αισθητική αντίληψη, 
η κληρονομικότητα και η εξέλιξη του είδους; 
διαστάσεις: 14Χ21 εκ. 
σελίδες: 192 
euro: 12
ISBN: 960-7122-34-8