ΣKEΨEIΣ    
Werner Heisenberg 

Aντίθετα από ό,τι ίσχυε στους περασμένους 
αιώνες, η στάση του σύγχρονου ανθρώπου 
απέναντι στη φύση εκφράζεται περισσότερο 
μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη και την 
τεχνολογία και λιγότερο μέσα από μια ανεπτυγμένη 
φυσική φιλοσοφία. 
Aπό αυτή την άποψη, το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα 
της φύσης στις θετικές επιστήμες κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες αποτελεί τεράστιο ζήτημα για όποιον 
προσπαθεί να εισχωρήσει στην ουσία 
του κόσμου. 

διαστάσεις: 14Χ21 εκ. 
σελίδες: 464 
euro: 14
ISBN: 960-7122-84-4