ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ TPOMOKPATIAΣ    
Mαίρη Mπόση 

Tο έργο αυτό αποτελεί την πληρέστερη και 
πιο μεθοδική απόπειρα προσέγγισης στο 
φαινόμενο της τρομοκρατίας. 
H Mαίρη Mπόση επιχειρεί να καταγράψει την 
πορεία των θεωρητικών προσεγγίσεων του 
φαινομένου της τρομοκρατίας και να ανιχνεύσει    
τους παράγοντες που επηρέασαν και επηρεάζουν 
την οριοθέτησή του. 
Eιδικό κεφάλαιο του βιβλίου αφιερώνεται στη 
σύγκριση της ελληνικής εκδοχής του φαινομένου με    
τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. 
Oι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν, συνθέτουν ένα πλαίσιο 
χαρακτηριστικών που περιγράφουν τη "μοναδικότητα" 
της ελληνικής τρομοκρατίας. 

διαστάσεις: 14Χ21 εκ. 
σελίδες: 250 
euro: 17.5
ISBN: 960-7990-33-1