366  

 - 
Arthur Miller 

 
    
Rebecca Goldstein

 : 
Andrew Hodges

AOAPMENE MEAOYE 
Federico Di Trocchio 

BAIKH ANOPANH XHMEIA 
N K

BIG BANG  
    
Simon Singh

ENIKH XHMEIA 
Darell Ebbing - Steven Gammon

H MOYIKH TN PTN APIMN
   
Marcus du Sautoy

H YH KAI OI EHNE 
Erwin Schroedinger 

HIGGS 
Το σωματδιο του Θεο
Ian Sample

ITOPIA TH APXAIA IOOIA 
Mario Vegetti

KONTA TON ANPO 
Erwin Schroedinger 

KIKE KAI MYTIKA 
Simon Singh 

O EKKHIATH 
Luther Blissett 

O MYTIKO EINO 
John L. Casti 

O ATNIKO APAEIO TOY ANTAN
John L. Casti

O  
M.B.W. Tent Ian Stewart OI NOMOI TOY XAOY Ilya Prigogine OΛΑ ΚΡΑΥΓΑΖΟΥΝ ΧΑΟΣ να μαθηματικ θρλερ με τον Ανρ Πουανκαρ Leonard Rosen AIZEI O EO ZAPIA; Ian Stewart AIE MOY ENA TPAOYI KOYHKOTPYE, MAYPE TPYE KAI XPONOMHXANE J. Al-Khalili Owen Gingerich Stephen Hawking TA 7 AYMATA TOY YMANTO Jayant Narlikar TA Ken Bray THE ROLLING STONES TI EINAI H ZH; Erwin Schroedinger TO ANPINO ONIIMA, O HIO KAI TO INTERNET Freeman Dyson TO METPO TOY KOMOY Denis Guedj Paul Strathern TO ANTEONI TOY YAOPA Margaret Wertheim Colin Bruce TO TEEYTAIO EPHMA TOY EPMA Simon Singh TO XAO THN KAHMEPINH MA ZH F. D. Peat - J. Briggs TYXH KAI XAO David Ruelle John Derbyshire YAINONTA TO OYPANIO TOO Richard Dawkins Ian Stewart Paul Davies