7 MAKE 
Ozono Boy 

ANAOA 
J.-K. Huysmans 

AOKPYH OIKEIOTHTA 
Ivan Klima 

 
Denis Guedj

ETOIMATEITE NA TPEAEITE 
Marek Bukowski 

H MAXH 
Patrick Rambaud 

H MHXANH TOY AMATO 
Mario Lavagetto 

HIANO 
Stefano Benni 

LA BELA 
Denis Guedj 

O EKKHIATH 
Luther Blissett    

O EIO KAPEPINA 
Luciano de Crescenzo 

"O MAYPO KAOEPO TA KPIZA NTYMENO A MEI TH BAPEN" 
G. Dumezil 

"OTAN TAEI EKEINH H PA..." 
Maria Corti 

O KPEMATO KHO 
Ian Rankin 

O KIKA TH ANATPOH 
David Calderwood 

NEYMATA 
Stefano Benni    

 
Stefano Benni 

TA IXNH MIA APAIHH    
Patricia Duncker    

TO ANPINO ZHTHMA 
Francois Emmanuel 

TO KOPITI ME TA APAENA MAIA 
D. Foster  Wallace 

   
Colin Bruce

TO TAIO TOY OYIMENTON 
Daniele del Giudice 

TO TEEYTAIO AKPY 
Stefano Benni 

ANTAMATA 
Vincenzo Cerami 

EPTE MOY TO KEAI TOY EPIKE KATONE 
Giuseppe Ferrandino