ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ (τόμος Ι)
Richard Dawkins

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ian Stewart

Η ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
Donald O'Shea

ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ, Βιογραφία Τόμος Ι
ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ, Βιογραφία Τόμος ΙΙ
Jean-Yves Tadie

ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΕΠΛΕΡ
James Connor

ΣΠΙΝΟΖΑ
Rebecca Goldstein

ΤΟ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Alan Boss

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Jim Al-Khalili

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Barry Mazur

FRACTALIST (αυτοβιογραφία)
Benoit Mandelbrot