Πολιτική Επιστροφών & Ακύρωσης

Ακύρωση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που θέλετε νʼ ακυρώσετε την παραγγελία σας παρακαλούμε:
α) επικοινωνήστε με το κατάστημά μας συμπληρώντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας https://www.travlos.gr/contact/ για να μας ενημερώσετε σχετικά,
και, συμπληρωματικά,
β) καλέστε μας στο 210-3814410 ή στο 210-3813591, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 16:00 (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών), για να μας ενημερώσετε και τηλεφωνικώς για την ακύρωση της παραγγελίας σας, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποστολής της παραγγελίας σας προς την εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί μόνο αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής.
Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση, για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα) δεν είναι δυνατή η παράδοση της παραγγελίας σας εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουμε δεσμευθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την παράδοση.

Επιστροφή και αντικατάσταση ελαττωματικών/κακέκτυπων βιβλίων, ή τίτλων που προκύπτουν από λανθασμένη αποστολή βιβλίων:

Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία, αντικαθίστανται με έξοδα του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με άλλον τρόπο επικοινωνίας.
Επίσης, λανθασμένες αποστολές παραγγελιών (βιβλία άλλα από αυτά που έχει παραγγείλει ο χρήστης/πελάτης) αντικαθίστανται με έξοδα του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με άλλον τρόπο επικοινωνίας.
Οι δυνατότητες αυτές προϋποθέτουν ότι τα βιβλία που θα επιστρέψει ο χρήστης/πελάτης θα φτάσουν στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του Εκδοτικού Οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ χωρίς φθορές κατά την επιστροφή, και εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο χρήστης/πελάτης παρέλαβε την συγκεκριμένη παραγγελία του. Η αποστολή εκ νέου (προς αντικατάσταση των ελαττωματικών/κακέκτυπων βιβλίων ή τίτλων που προκύπτουν από λανθασμένη αποστολή) θα γίνει αφού πρώτα ελεγχθούν τόσο τα βιβλία όσο και τα στοιχεία της αρχικής παραγγελίας. Για την υλοποίηση και αποδοχή προς έλεγχο της επιστροφής, ο χρήστης/πελάτης πρέπει να αναφέρει στον Εκδοτικό Οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ το ονοματεπώνυμο στο οποίο εκδόθηκε η απόδειξη καθώς και τον αριθμό απόδειξης που παρέλαβε.

Πέραν των ανωτέρω, ο χρήστης/πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση βάσει του Ν. 2251/1994 εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση και να επιστρέψει με δικά του έξοδα αποστολής τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους (κουτί, περιτύλιγμα, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη αγοράς). Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της παράδοσης των προϊόντων στον χρήστη/πελάτη. Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. με συστημένη επιστολή που θα σταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας). Στην περίπτωση χρέωσης του χρήστη/πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, ο εκδοτικός οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Ο εκδοτικός οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Ο εκδοτικός οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε στην αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Ο εκδοτικός οίκος ΤΡΑΥΛΟΣ δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά.
Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις παραγγελίας βιβλίων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και ως εκ τούτου ο χρήστης/πελάτης παραγγέλει και αποδέχεται να λάβει την παραγγελία του εντός δέκα εργάσιμων ημερών καθώς αυτή απαιτεί συγκεκριμένη κατά παραγγελία προεργασία για την υλοποίησή της.

Σημειώνεται ότι συστηματικές αλλαγές οι οποίες αποτελούν αδικαιολόγητη και εμφανή κατάχρηση του σχετικού δικαιώματος, συνιστούν βασικό λόγο αδυναμίας εξυπηρέτησης του χρήστη/πελάτη στο μέλλον.