Ο γιατρός Thierry Gallarda, ψυχίατρος στο Centre Hospitalier Sainte-Anne στο Παρίσι, ασχολείται με τα ευρύτερα ψυχολογικά προβλήματα του ανθρώπου, ωστόσο στις ημέρες μας υποστηρίζει άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια διαδικασία αλλαγής φύλου. Ο Δρ Gallarda υπογραμμίζει το γεγονός ότι τέτοιου είδους θέματα δεν χαρακτηρίζουν πλέον μια ψυχιατρική διαταραχή αλλά δείχνουν ξεκάθαρα την εξέλιξη της κοινωνίας. Ο ρόλος του ψυχιάτρου στη διεπιστημονική ομάδα στην οποία εργάζεται είναι να προσπαθήσει να αξιολογήσει την παρουσία και, ανάλογα με την περίπτωση, τον αντίκτυπο των συννοσηροτήτων και να δει πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στη ζήτηση για μετάβαση του φύλου. Επιπλέον, ο Thierry Gallarda συζητά τη μεγάλη ποικιλία αντιλήψεων αναφορικά με το πολιτισμικό και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και επιμένει στον ουσιαστικό ρόλο των οικογενειών που έχουν την πρώτη επαφή με τον άνθρωπο υπό εξέταση και προφανώς τον ρόλο του σχολείου. Ολοκληρώνοντας, υποστηρίζει την ανάγκη για την παρουσία μιας αποστασιοποιημένης ματιάς και ενός προβληματισμού που θα απομακρύνει τις ακραίες θέσεις.

-10%

Gallarda Thierry

Loo Henri

Μια ανάπτυξη για κατανόηση - Mια μελέτη για στοχασμό 6,08  5,47  με ΦΠΑ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία στις αγορές σας.